കോഴിക്കോട് ചാരായ ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റ് കണ്ടെത്തി: റെയ്‌ഡിൽ എക്സൈസ് കണ്ടത്…

135

ചാരായ ബോട്ടിലിങ് പ്ലാന്‍റിൽ എക്‌സൈസ് റെയ്ഡ്. കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായി.
കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ ആണ് സംഭവം.
കൊടുവള്ളി സ്വദേശി ആച്ചിപ്പൊയിൽ ചന്ദ്രനാണ് പിടിയിലായത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. റെയ്‍ഡിൽ 200 ലിറ്റർ ചാരായം പിടിച്ചെടുത്തു.