സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം: സ്വർണക്കപ്പുയർത്തി പാലക്കാട്: രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ട് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും

76

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്വര്‍ണ കപ്പ് പാലക്കാടിന്. 951 പോയിന്റോടെയാണ് പാലക്കാട് സ്വര്‍ണ കപ്പ് നേടിയത്. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് പാലക്കാട് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

ചരിത്രത്തില്‍ മൂന്നാം തവണയാണ് പാലക്കാട് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്.തൊട്ടു പിന്നില്‍ രണ്ടു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തില്‍ (949) കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. 940 പോയിന്റോടെ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.