ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുത്തന്‍ ഫീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിച്ച് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് !; ഇനി ഓരോ ചാറ്റിലും ഓരോ വാള്‍പേപ്പറുകള്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാം

71

ഓരോ ചാറ്റിലും വ്യത്യസ്ത വാള്‍പേപ്പറുകള്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ഫീച്ചര്‍ വാട്സ്‌ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓരോ ചാറ്റിലും ഇഷ്ടാനുസരണം വാള്‍പേപ്പറുകള്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡിനായി ലഭ്യമായ 2.20.200.11 ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിലാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേഷൻ വരുന്നത്. വാള്‍പേപ്പറിന്റെ സെറ്റിങ്‌സ് മെനുവിലാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വാള്‍പേപ്പര്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. പുതിയ വാള്‍പേപ്പര്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്ബോള്‍ നിലവിലെ ചാറ്റിനായോ അതല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ ചാറ്റുകള്‍ക്കുമായോ വാള്‍പേപ്പര്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചാറ്റിലുള്ള വാള്‍പേപ്പറുകള്‍ വ്യത്യസ്തമായി സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ ചാറ്റുകള്‍ക്കുമായുള്ള വാള്‍പേപ്പര്‍ നിലവിലുള്ള ഫീച്ചര്‍ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം.