യുഎഇയില്‍ പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബത്തെ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ശമ്പള പരിധി പുതുക്കി; ഇനി എല്ലാം എളുപ്പം !

308

വിദേശികള്‍ക്ക് കുടുംബത്തെ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ശമ്ബള പരിധി യു.എ.ഇ യിൽ നാലായിരം ദിര്‍ഹമാക്കി കുറച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്‌ മൂവായിരം ദിര്‍ഹം ശമ്ബളവും കൂടെ കമ്ബനി സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന താമസ സൗകര്യവുമുളള വിദേശികള്‍ക്ക് ഇനി കുടുംബത്തെ യുഎഇയില്‍ സ്ഥിരമായി താമസിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിദേശികളുടെ കുടുംബവുമായുള്ള താമസം യുഎഇയില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം.