കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ജൂലൈ 31 വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടി; ഈ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ

13

കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ജൂലായ് 31വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടാനും മറ്റു മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാനും പുതിയ മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. അൺലോക്ക്-2 എന്നു പേരിലുള്ള ഇളവുപ്രകാരം സ്ഥല സൗകര്യം കൂടുതലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഞ്ചിൽകൂടുതൽപേർക്ക് ഒരേസമയം പ്രവേശിക്കാം. രാത്രി കർഫ്യൂ രാത്രി പത്തു മണിമുതൽ രാവിലെ അഞ്ചുമണിവരെയായി ചുരുക്കി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് ജൂലായ് 15ന് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് രാജ്യത്തെ അഭിംസബോധന ചെയ്യും.