പബ്‌ജിക്ക് വിട: ഇന്ത്യൻ സെർവറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി: നേരത്തെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല

94

പബ്‌ജിക്ക് വിട: ഇന്ത്യൻ സെർവറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി: നേരത്തെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല

ഗെയിം ഡെവലപ്പറായ പബ്ജി കോർപ്പറേഷൻ ഗെയിമുകൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യ സെർവറുകൾ ഒക്ടോബർ 30 ന് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടെൻസെന്റ് ഗെയിമാണ് സെർവറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ കഴിഞ്ഞാലുടൻ പുതിയ ഡൌൺ‌ലോഡുകൾ തടയുന്നതിനായി ഗെയിമുകൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സെപ്റ്റംബർ 2 ന് എടുത്തുമാറ്റിയിരുന്നു.

സെർവറുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതോടെ നിരോധനത്തിന് മുമ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഗെയിമുകൾ ലഭ്യമാകില്ല. 2020 സെപ്റ്റംബർ 2 ലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിന്, ടെൻസെന്റ് ഗെയിംസ് ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും 2020 ഒക്ടോബർ 30 ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.