ശ്രദ്ധിക്കുക: ലോക്ക് ഡൗണിനു ശേഷവും കേരളത്തിലെ ഈ എട്ട് ജില്ലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കാം

42

കേരളത്തിലെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലാവധിക്ക് ശേഷവും കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌. തിരുവനന്തപുരം,കാസർകോഡ്,കണ്ണൂർ,കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തുശൂർ, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയെന്നാണ് സൂചന.
ഈ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രനിർദേശ പ്രകാരമായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുക.ഏപ്രിൽ 14നാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നത്.