സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളി​ൽ ഇനി സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ​ ഇല്ല; നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി

15

സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചകളി​ൽ ഇനി സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ​ ഉണ്ടാവി​ല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി​യുടെ ഓഫീസ് അറി​യി​ച്ചു.മറ്റുജി​ല്ലകളി​ലേക്ക് സഞ്ചരി​ക്കുന്നതി​ൽ ഇളവ് നൽകി​യതി​നാൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ​ ഏർപ്പെടുത്തി​യതു കൊണ്ട് പ്രയോജനമി​ല്ലെന്ന് കണ്ടതി​നാലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ​ പി​ൻവലി​ച്ചതെന്നാണ് റി​പ്പോർട്ട്. കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണിലും പരിസങ്ങളിലും ഇളവുകൾ ബാധകമല്ല. അവിടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം പരടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഉപദേശം മതിയാക്കിയെന്നും ഇനി കർശന നടപടിയെന്നുമാണ് പൊലീസ് അറിയിപ്പ്.