ഒരുമിച്ചു മദ്യപാനത്തിനിടെ തർക്കം: വലിയതുറയിൽ ഒരാൾ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു

124

മദ്യപിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ കുത്തേറ്റ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വലിയതുറയിലാണ് സംഭവം. പ്രതി അനി കുട്ടൻ പൊലീസ് പിടിയിലായി.വലിയതുറ സ്വദേശി സുനിലാണ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്.