കൊല്ലത്ത് അഞ്ചലിൽ ദമ്പതികൾ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

18
Corpse

കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ ദമ്പതികളെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഭർത്താവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും ഭാര്യ തറയിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇടമുളക്കൽ അമൃത് ഭവനിൽ സുനിൽ(34) ഭാര്യ സുജിനി (24) എന്നിവരെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.  പോലീസെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.