പുതിയ സര്‍വ്വീസുമായി എറണാകുളം ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി; ഇനി പത്തുരൂപയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം

6

ഓട്ടോയില്‍ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. സാധാരണക്കാര്‍ക്കായ് പുതിയ സഹായവുമായ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്‌സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികള്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്‌ ചേര്‍ന്നാണ് പുതിയ ഓട്ടോ സര്‍വ്വീസിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച പദ്ധതിയില്‍ പിന്നീട് കൈനറ്റിക് ഗ്രീനും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പങ്കാളികളാവുകയായിരുന്നു.

ഇ-ഓട്ടോകള്‍ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിമം ചാര്‍ജ്ജ് പത്ത് രൂപയാണ്. ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിരക്ക്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് പത്ത് രൂപ വീതവും പിന്നിടുളള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും അഞ്ച് രൂപ വീതവുമാണ് നിരക്ക്. ഇത് പക്ഷെ ഒരു യാത്രക്കാരനുളള നിരക്കാണ്.