രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത നമ്പറിങ് വരുന്നു: മൊബൈൽ നമ്പർ 11 അക്കം ആയേക്കും

43

രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത നമ്പറിങ് പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിക്‌സഡ് ലൈന്‍, മൊബൈല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് നമ്പറുകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് പുതിയ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്). രാജ്യത്ത് 11 അക്ക മൊബൈല്‍ നമ്പറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ട്രായിയുടെ നിര്‍ദേശം. രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ നമ്പറുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ട്രായിയുടെ ശ്രമം. പുതിയ തീരുമാനം വഴി 1000 കോടി നമ്പറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കും.

പുതിയ മൊബൈല്‍ നമ്പറുകള്‍ക്ക് തുടക്കത്തില്‍ എന്ന അക്കം കൂടി ചേര്‍ത്ത് ആകെ 11 അക്കങ്ങളാവും. ഫികസ്ഡ് ലൈനുകളില്‍ നിന്നും മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോള്‍ പൂജ്യം കൂടി ചേര്‍ക്കണം. നിലവില്‍ എസ്ടിഡി കോളുകള്‍ക്ക് മാത്രം പൂജ്യം ചേര്‍ത്താല്‍ മതി. എന്നാല്‍ ഇനി മൊബൈല്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും പൂജ്യം ചേര്‍ക്കണം. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡോംഗിളുകള്‍ക്കുള്ള നമ്പറുകളില് 13 അക്കങ്ങളുണ്ടാകും.