യു.എ.ഇ യിൽ നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇനി മാസ്‌ക് നിർബന്ധമില്ല; എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ! ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

44

അബുദാബി, 2021 സെപ്റ്റംബർ 22, (WAM) — രണ്ട് മീറ്റർ സുരക്ഷിതമായ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ ചില നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫേസ്മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും (MoHAP) നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും (NCEMA) ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ച്, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും തുറന്ന കടൽത്തീരങ്ങളിലും നീന്തൽക്കുളങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമല്ല. അടച്ച ഇടങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ, ഹെയർകട്ട് സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സലൂണുകളിലും ബ്യൂട്ടി സെന്ററുകളിലും, രോഗനിർണയ, ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഫേസ് മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമല്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ “ഫേസ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കരുതെന്ന്” അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ട് മീറ്റർ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. MoHAP-ഉം NCEMA-യും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും ഫേസ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുപറഞ്ഞു, “വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫേസ് മാസ്കുകൾ എന്ന് പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.”

നിർബന്ധമായും ഫേസ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ധരിക്കാത്തവർക്ക് പിഴ ചുമത്തുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിരോധ, മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

courtesy : www. wam .ae