ദുബായിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ സൽക്കാരങ്ങളും മീറ്റിങ്ങുകളും നടത്താം: പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

52

ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുബായിലെ പ്രതിസന്ധി, ദുരന്ത നിവാരണ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി, 2020 ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ ഹോട്ടലുകൾ, ഹാളുകൾ, വീടുകൾ, താൽക്കാലിക വേദികൾ, പാർപ്പിട പ്രദേശങ്ങളിലെ കൂടാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുകയും ഉയർന്ന സുരക്ഷ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമൂഹിക അവസരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

സാമൂഹിക സംഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സമിതിക്ക് മുൻ‌നിര സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ ശുപാർശകളെ തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ നടപടികൾ സമഗ്രമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബങ്ങള്‍ മുൻകരുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം കമ്മിറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതിഥികളെ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളും സാമൂഹിക പരിപാടികളും നടത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്: ഓരോ ഹാളിലും പരമാവധി 200 പേർക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ അനുമതിയുണ്ട്, നാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വേദി സ്ഥലത്ത് ഒരു ആള്‍ എന്ന ചട്ടത്തിന് വിധേയമായി കൂടാരങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും പരമാവധി 30 പേരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാം.

പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ മേശകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഒരു മേശയില്‍ പരമാവധി അഞ്ച് അതിഥികളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുഖാമുഖം ഇരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും പരസ്പരം 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം നിലനിർത്തുകയും വേണം മേശകൾ പരസ്പരം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മീറ്റർ അകലെ സ്ഥാപിക്കണം ഹാളുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വീടുകൾ, താൽക്കാലിക വേദികൾ, കൂടാരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിപാടിയുടെ ദൈർഘ്യം നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടരുത് പ്രായമായവരും വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങളുള്ളവരും സാമൂഹിക പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കണം ചുമ, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം ഹോട്ടലുകൾക്കും ഹാളുകൾക്കും സേവന ദാതാക്കൾക്കും ഒരു കൂട്ടം നിർബന്ധിത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും ഇവന്റുകളിൽ കർശനമായി നടപ്പാക്കണം.

വിവാഹ സൽക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും “നിയമലംഘകർ കുറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെടും” എന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു..

കോവിഡ് -19 നെ നേരിടാൻ ദുബായ്, യുഎഇ അധികൃതർ സമഗ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് സമിതി അറിയിച്ചു. മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വലിയ ഒത്തുചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളോട് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഇത് ദുബായ് സർക്കാരിനും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയായി തുടരുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാരുടെയും നിവാസികളുടെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ യാതൊരു ശ്രമവും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാന്‍ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത നിർണായകമായി തുടരുന്നുവെന്ന് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.